When numbers collapsed: how size, age and amount lost their meaning

When you think of numbers, what exactly do you think of? Money, age, quantity or size of one or another thing? Numbers often matter. Just like words, they do have stories to tell. They can, let’s say, indicate somebody’s status. In addition, they carry this embodied ability to describe people and things. Whether when we…

HVEM SITT RIKSMÅL? (NO)

  Det finnes flere internasjonale språk: idrett, visuell kunst, musikk, dans, osv. Man kan benytte sitt internasjonale språk samme hvor man kommer fra, selv om man ikke er opprinnelig norsk. Allikevel finnes det et språk som ikke får den internasjonale statusen – selve språket som en språkvitenskapelig enhet. Sett fra utlendingsperspektiv: både arbeidsinnvandrere og asylsøkere…

Jeg skal på dama di i kveld: historie om et åndelig utested (NO)

Denne historien var i utgangspunktet tenkt til å handle om et utested. Livet er uforutsigbart, for historien er skrevet ferdig, og paradoksalt nok, handler den nå om Jesus, lokale aviser og lite flaks. Da jeg bodde i Bodø i 2013, hadde jeg et ganske sporadisk uteliv. Det som vennen min omtalte som et “svært psykedelisk”…

TOP 5 KAZAKH THINGS (EN)

The dive in the beautiful Kazakh culture continues right here and right now. This is the essential follow-up of  previous “5 facts about Kazakhstan” piece. Yet the sacral number “5” still remains, my narrative is going away from general fun-facts to specific things, which are totally Kazakh and easy to find at every Kazakh’s home….

NYLIG OPPDAGET PRESTASJONSANGST (NO)

Da jeg hørte et begrep «prestasjonsangst» for første gang, var det brukt for å beskrive en tilstand de moderne skoleelevene slet med. Og akkurat i den sammenhengen ble det begrepet inngravert i min hukommelse: prestasjonsangst-skoleelever-tenåringer. Med andre ord, «prestasjonsangst, noe som ikke er ditt problem, Zhenja». Sånn levde jeg, uten å tenke noe grunndigere på…